Jelenlegi hely

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

A beszámoló könyvvizsgálata

A beszámoló (éves beszámoló, negyedéves zárás) könyvvizsgálatát a helyi és nemzetközi standardok szerint végezzük. A könyvvizsgálat célja a könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámoló elkészítése, amelynél nagy hangsúlyt helyezünk a részletes vizsgálati eljárásokra.

A vizsgálati eljárásaink kiterjednek a lényeges üzleti folyamatokra is, valamint azok vállalkozáson belüli kontrolljának vizsgálatára. Megállapításainkról folyamatosan tájékoztatjuk az ügyvezetést (management levél).

Beszámoló korlátozott felülvizsgálata (limited review)

Igény szerint vállaljuk meghatározott területek, kérdések felülvizsgálatát.

Reporting

A konszern vállalatoknál gyakran követelmény reporting csomagok összeállítása a konszolidálás céljára, sokszor IFRS illetve HB II standardok szerint, valamint ezek vizsgálata a helyi könyvvizsgáló által. Könyvvizsgálóink széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren.

Célvizsgálatok

Könyvvizsgáló cégeink arra vonatkozó megbízásokat is kapnak, hogy célvizsgálat keretében ellenőrizzék az ügyvezetés tevékenységét a tulajdonosi kör érdekei védelmében. A megbízóval egyeztetve e vizsgálatokat gyakran arra korlátozzuk, hogy egyes körülhatárolt kérdésekkel kapcsolatban vizsgáljuk meg a tényállást, hogy ezáltal a megbízó költségeit kontroll alatt tartsuk.

 

 

Need help?

Contact us!