You are here

Audit / Ověření

Audit

Ověření účetní závěrky

Provádíme kontrolu účetních závěrek (ročních, čtvrtletních) podle místních a mezinárodních standardů; cílem našeho auditu je opatřit roční závěrky potvrzujícím výrokem auditora, přičemž klademe důraz na podrobné auditní postupy.

Naše auditní činnost se při ověření účetní závěrky vztahuje také na zásadní provozní postupy a jejich kontrolu ze strany podniku a tyto informace sdělujeme průběžně obchodnímu vedení společnosti (Management letter).

Prověření účetní závěrky (limited Review)

Na základě požadavku provádíme také prověření určitých skutečností auditorem.

Reporting Packages

Častokrát vyžadují koncernové společnosti zpracování systémů výkaznictví (Reporting Packages), zpravidla podle standardů  IFRS, popř. podle HB II ke konsolidačním účelům a jejich kontrolu místním auditorem.  Naši auditoři mají v tomto oboru rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. 

Audit pro zvláštní účely

Naše auditorské společnosti jsou také někdy pověřeny kontrolou hospodaření obchodního vedení podniku jako auditoři pro zvláštní účely v zájmu společníků. Zpravidla se tyto zakázky omezují na zjišťování okolností přesně vymezeného stavu, aby zadavatel získal přehled o nákladech.

Need help?

Contact us!