You are here

Rozpočtování / Report / Controlling

Budgetierung Soll Ist Vergleich Controlling Abweichungsanalyse

Rozpočtování

Poskytneme Vám podporu při sestavování ročního rozpočtu a na základě požadavku při vyhotovování s tím souvisejícího výkaznictví v koncernu. Výnosy a náklady jsou při tom členěny podle Vaších požadavku (podle oblastí obchodní činnosti, projektů,…) a podle daných skutečností v příslušném odvětví.

Zvláště pro posouzení finanční situace a často také pro jednání s bankami je nutné plánování likvidity a zpracování výkaznictví.

Jako podporu při specifikaci množstevní a cenové struktury používáme software pro rozpočtování Professional Planner.
 

Porovnání plánovaného a skutečného stavu a Controlling

Průběžným srovnáváním plánovaných údajů se skutečně dosaženým stavem získá obchodní vedení důležitý podklad pro řízení podniku.

Údaje pro čtvrtletní nebo měsíční porovnání plánovaného a skutečného stavu budou z našeho účetnictví podle možností převedeny elektronicky do nástroje pro plánování.

Need help?

Contact us!