You are here

Finanční účetnictví

Evidence dokladů

 • Všechny údaje, které se musí v účetnictví evidovat, byly již jednou elektronicky evidované, proč je tedy ještě jednou zadávat ručně do účetního softwaru? Pro mnohé společnosti jsme zřídili elektronickou výměnu dat. Takto jsou údaje hromadně evidované u zákazníka, dodavatele nebo jiného poskytovatele služeb (např. správce nemovitosti) a náš tým je doplní o zbývající měsíční závěrečná zaúčtování. Tím docílíme toho, že máte běžné údaje stále k dispozici. Současně naši odborníci pečují externě o účetnictví a výkaznictví: spolupráce je výhodná a efektivní.
                                                            
 • Outsourcing - Insourcing - Cosourcing: naši zákazníci mají rozdílné požadavky: pomocí elektronického účetního softwaru nám můžete předat celé Vaše účetnictví, vše obdržíte zpět a na místě Vám pomůžeme např. s měsíční závěrkou. Nebo převezmeme jenom část účetnictví, např. evidenci došlých faktur. Jsme flexibilní.
   

Process Workflow

 • Elektronický oběh dokumentů Workflow nabízí možnost naskenovat doklady přímo u Vás na místě, tyto elektronicky odeslat, zaúčtovat, schválit platbu atd. Společně s našimi partnery můžeme tato řešení realizovat a převezmeme tak finanční účetnictví, Controlling, rozpočtování, atd. Budete mít údaje k dispozici v elektronické formě a to také na Vašem PDA (osobní digitální asistent), pokud budete chtít.

IFRS Reporting

 • Běžné účetnictví pro naše klienty se neomezuje na zpracování předaných dokladů, nýbrž je častokrát doplněné o pravidelné zpracování výkaznictví. Při reportingu zpracováváme standardizovaným způsobem Vaše požadavky (např. podle norem IFRS, elektronické balíčky, atd.).
   
 • Dle zkušeností může nastat situace, že náhle nemáte k dispozici dostatek zaměstnanců, můžeme Vám na časově omezenou dobu vypomoci. Seznamte se s naším týmem!

Need help?

Contact us!