You are here

Mandanti

Středně velké podniky

Poskytujeme péči převážně středně velkým podnikům, malým a středním dceřiným společnostem mezinárodních koncernů. Z toho plyne často také péče o pracovníky koncernu vyslaných do zahraničí (Expats), společníky firem – resp. skupin firem. S jednotlivými odbornými dotazy a projekty mezinárodního rozsahu se na nás obrací také větší firemní skupiny.

Také daňové dotazy podnikatelů, právníků a soukromých osob vlastnící majetek podrobně zpracujeme. K tomuto účelu je nutné také zohlednit zvláštní soukromé rámcové podmínky v tuzemsku a zahraničí.

Know How

Jsme všestranní odborníci na poskytování know-how. Máme klienty a zkušenosti při založení a poskytování péče o

  • nemovitostní fondy a společnosti zvláštního určení: odborníci firmy FALCON na nemovitosti provádějí v současné době poradenství pro několik tisíc zahraničních investorů uzavřených nemovitostních fondů, zaměřené na jejich tuzemské daňové záležitosti.
  • společnosti nemovitostního leasingu
  • holdingové společnosti
  • obchodní společnosti na konceptu B2B zaměřené rovněž na oblast spotřebního zboží
  • výrobní závody
  • strukturní prodej
  • právní zástupci
  • spolky

One Stop Shop

Naši zákazníci mají zájem o rozsáhlé a komplexní poradenství (One Stop Shop) a kladou vysoké nároky na kvalitu v oblasti daňového poradenství, účetního výkaznictví, účetnictví, mzdového účetnictví a auditu. To se týká často také přeshraničí a dotazů z oblasti přeshraničního mezinárodního daňového poradenství a sociálního pojištění.

CEE

Poskytujeme péči klientům s působností hlavně v Rakousku, Maďarsku, Slovensku a České Republice. Ale naši klienti pocházejí také např. ze Švýcarska, Turecka, Německa, Španělska a Itálie, ze všech zemí, jejichž jazyk ovládáme.

Need help?

Contact us!