You are here

Bilancování

Jahresabschluss Erstellung Jahresbschlusserstellung Bilanzierung Financials Year end financials profit an loss GuV balance sheet statement of comprehensive income

Bilancování

Pro nás není roční závěrka pouze nezbytnou povinností a závazkem vůči finančním úřadům. Pro nás představuje roční závěrka nepostradatelný instrument k hodnocení současného stavu a podstatný podklad pro další zaměření společnosti a sestavování jejího rozpočtu.  

Náš tým vyhotoví Vaši roční závěrku podle firemních a daňových předpisů a poskytne Vám podporu při analýze změn v bilančním výkazu; tím si vytvoříte předpoklady pro dlouhodobé podnikové plánování z ekonomického hlediska.

 

Konsolidace

Chcete-li nebo musíte-li vyhotovit koncernovou účetní závěrku, pomůžeme Vám s dalšími kroky: na základě jednotlivých účetních závěrek Vám poskytneme podporu při provádění jednotlivých konsolidačních kroků a využijeme k tomu dle možností a smysluplně co možná nejvíce elektronických nástrojů.

Need help?

Contact us!