Nachádzate sa tu

Účtovné závierky

Ročné účtovné závierky

Ročnú účtovnú závierku nechápeme iba ako nevyhnutnú povinnosť a záväzok voči Daňovému úradu. Pre nás predstavuje nenahraditeľný nástroj na hodnotenie súčasného stavu a významný podklad pre ďalšie zameranie spoločnosti a zostavenie rozpočtu na ďalšie obdobie. Náš tím spracuje Vašu ročnú účtovnú závierku v zmysle interných a daňových predpisov a poskytne Vám podporu pri analýze zmien v súvahe – tým si vytvoríte predpoklady na dlhodobé podnikové plánovanie.

Konsolidácia

Ak chcete alebo musíte vyhotoviť konsolidovanú účtovnú závierku, pomôžeme Vám s ďalšími krokmi: na základe jednotlivých účtovných závierok Vám poskytneme podporu pri jednotlivých konsolidačných krokoch a využijeme k tomu podľa možností čo najviac elektronických nástrojov.

Need help?

Contact us!