Nachádzate sa tu

Due diligence

Podnikové previerky

Náš tím je často nasadzovaný na vykonanie podnikových previerok v rámci procesu získavania podnikov alebo častejšie pred uzatvorením plánovanej transakcie (Pre-acquisition Due Diligence Review). Pritom zohľadňujeme aktuálne skutočnosti cieľového podniku (target) a v súlade s objednávateľom vytvárame ťažiskové body pre ekonomické analýzy. Na posúdenie účelnosti plánovanej transakcie sa zameriavame najmä na priebeh obchodnej činnosti, odvetvové špecifiká a hospodárske danosti cieľového podniku.

Aj tieto aktivity rozvíjame v oblasti prekračujúcej hranice susedných štátov.

Need help?

Contact us!