Nachádzate sa tu

Bratislava

FALCON Bratislava

FALCON BRATISLAVA sa predstavuje

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť FAL-CON BUSINESS CONSULTING, s. r. o. a spolu s našou sesterskou spoločnosťou FAL-CON TAX k. s. pôsobíme na Slovensku v rámci stredoeurópskej poradenskej siete skupiny FALCON. Skupina FALCON s centrálou v Rakúsku má kancelárie v európskych metropolách Viedeň - Budapešť - Bratislava - Praha.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 a v súčasnosti zamestnávame 15 zamestnancov. Naši zamestnanci sú držiteľmi národných i medzinárodných odborných certifikátov a licencií v oblasti daní a účtovníctva. Externe spolupracujeme s vysokokvalifikovanými odborníkmi v oblasti práva a podnikových financií. Našou prednosťou je schopnosť poskytnúť komplexnú a integrovanú podporu v oblasti daní, auditu a účtovníctva na národnej a medzinárodnej úrovni v regióne strednej Európy pod jednou strechou. Skupina FALCON sa orientuje predovšetkým na spoločnosti pôsobiace na trhu s nehnuteľnosťami a na malé a stredné dcérske spoločnosti zahraničných spoločností. Medzi našich klientov patrí napríklad jeden z najväčších investorov v oblasti nehnuteľností v Európe, klient poskytujúci služby faktoringu, zahraničný klient prevádzkujúci letisko a klient obchodujúci v automotive sektore.

Tax News

Tax News: Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Zákon o DPH definuje striktné pravidlá na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Vo všeobecnosti platí, že platiteľovi dane vzniká právo na odpočet DPH: - v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť - ak platiteľ dane použije prijaté zdaniteľné plnenia na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení podliehajúcich DPH na výstupe - má k dispozícii doklad, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti
21.10.2017

Tax News: Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť

Slovenský zákon o DPH osobitne určuje miesto dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť ako miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza (§16). Miesto dodania pri službách, ktoré nie sú úzko spojené s nehnuteľnosťou sa určuje všeobecným pravidlom (§15) podľa postavenia príjemcu služby (zdaniteľná/nezdaniteľná osoba). (Prečítajte si celý článok)
23.08.2017

Stránky

Need help?

Contact us!