Nachádzate sa tu

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Lokálne daňové poradenstvo

V rámci lokálneho daňového poradenstva poskytujeme služby malým a stredným podnikom, ako aj súkromným osobám, často s medzinárodným pozadím. Kladieme veľký dôraz na komplexnú starostlivosť o našich klientov, preto služby daňového poradenstva rozširujeme o ďalšie súvisiace oblasti - o vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej závierky, mzdovú agendu, rozpočtovanie a ekonomické poradenstvo. Špecializujeme sa najmä na projektové spoločnosti podnikajúce v oblasti nehnuteľností.

Medzinárodné daňové poradenstvo

Významnú oblasť našej poradenskej činnosti predstavuje medzinárodné daňové poradenstvo, nakoľko je prevažná časť našich klientov medzinárodne aktívna. Našich klientov preto podporujeme pri medzinárodnom daňovom plánovaní, vypracovaní daňových modelov, otázok súvisiacich so zriadením pobočiek, transferovým oceňovaním, vysielaním pracovníkov koncernu do zahraničia a podobne. Náš tím sa vďaka dlhoročným skúsenostiam orientuje na oblasť východnej Európy. Naši pracovníci komunikujúci vo viacerých jazykoch pri riešení jednotlivých zákaziek úzko spolupracujú s kolegami lokálnych dcérskych spoločností a s externými partnermi.

Need help?

Contact us!