Nachádzate sa tu

Tax-News

Banner: Blonde Frau zuhörend im Bild. Rückenansicht weiterer Personen.

Tax News: Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Zákon o DPH definuje striktné pravidlá na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Vo všeobecnosti platí, že platiteľovi dane vzniká právo na odpočet DPH: - v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť - ak platiteľ dane použije prijaté zdaniteľné plnenia na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení podliehajúcich DPH na výstupe - má k dispozícii doklad, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti
21.10.2017

Tax News: Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť

Slovenský zákon o DPH osobitne určuje miesto dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť ako miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza (§16). Miesto dodania pri službách, ktoré nie sú úzko spojené s nehnuteľnosťou sa určuje všeobecným pravidlom (§15) podľa postavenia príjemcu služby (zdaniteľná/nezdaniteľná osoba). (Prečítajte si celý článok)
23.08.2017

Stránky

Need help?

Contact us!