Nachádzate sa tu

Vedenie účtovníctva

Evidencia účtovných dokladov

Všetky údaje, ktoré musia byť vedené v účtovníctve, už raz boli zaevidované v elektronickej podobe. Tak prečo ich opätovne zadávať do účtovníckeho softvéru manuálne? S mnohými našimi klientmi spolupracujeme na báze elektronickej výmeny dát. Klient, dodávateľ alebo iný poskytovateľ služieb (napríklad správca nehnuteľnosti) hromadne zaznamenáva všetky potrebné údaje a náš tím tieto dáta dopĺňa o mesačné záverečné účtovné operácie – vďaka tomu máte aktuálne údaje vždy k dispozícii. Naši odborníci súčasne externe spracovávajú účtovníctvo a finančné výkazníctvo: spolupráca je obojstranne výhodná a efektívna.

Outsourcing - Insourcing - Cosourcing

Vychádzame v ústrety rôznym požiadavkám našich klientov. Prostredníctvom elektronického účtovníckeho softvéru nám môžete odovzdať kompletné účtovníctvo, alebo podľa požiadavky iba jeho časť, napr. evidenciu došlých faktúr. Sme flexibilní.

Electronic Workflow Solutions

Elektronický obeh dokumentov Workflow ponúka možnosť naskenovať dokumenty u Vás v kancelárii, dokumenty odoslať, zaúčtovať, schváliť ich platbu a pod. Tieto riešenia vieme realizovať s podporou našich partnerov. Zvládneme nielen finančné účtovníctvo, ale aj rozpočtovanie, controlling, atď. Vďaka Workflow máte nepretržitý elektronický prístup k Vašim dátam alebo, ak si želáte, aj priamo vo Vašom počítači (PDA – osobný digitálny asistent).

IFRS Reporting

Bežné vedenie účtovníctva pre našich klientov neobmedzujeme iba na spracovanie účtovných dokladov, naša činnosť zahŕňa aj pravidelné výkazníctvo. Vaše požiadavky budeme realizovať štandardizovaným spôsobom (napríklad v zmysle noriem IFRS, elektronické balíčky, atď.). Na základe našich skúseností môže nastať situácia, že náhle nemáte k dispozícii dostatok zamestnancov. Sme pripravení vypomôcť Vám na časovo obmedzené obdobie.

Zoznámte sa s našim tímom.

Need help?

Contact us!