Nachádzate sa tu

Compliance Previerky

Kontrola plnenia si povinností

Z času na čas môžete mať pochybnosti, či v takej komplexnej oblasti ako je mzdová agenda dodržiavate všetky zákonné povinnosti. Kolektívna zmluva, zamestnanecké skupiny, pružná pracovná doba, pracovné zmluvy, prekvalifikovanie pracovných vzťahov, evidencia odpracovaných hodín, minimálna mzda, naturálna mzda, cezhraničné sociálne poistenie alebo zamestnávanie cudzincov – zodpovieme Vaše otázky, dokonca i tie, ktoré ste ešte nepoložili, aby sme Vás ochránili pred chybami, ktoré by Vás mohli vyjsť veľmi draho.

Need help?

Contact us!