Nachádzate sa tu

Daňové priznania

Priebežná daňová správa

Hľadáte niekoho,

  •  kto Vám dá istotu, že splníte všetky požiadavky daňového práva?
  •  kto pozná Vaše podnikanie a včas Vás informuje, pokiaľ dôjde k zmene daňových pravidiel, ktoré by sa Vás mohli týkať?
  •  kto by Vás rovnocenne zastupoval pred Daňovým úradom?
  •  kto Vám pomôže rozvíjať Vaše myšlienky s ohľadom na platné daňové predpisy?
  •  kto nepovie „to sa nedá“, ale Vám odhalí možné alternatívy riešenia?
My budeme Vaším sprievodcom.

Vy sa nemusíte zaoberať zákonmi a súdnymi rozhodnutiami, môžete sa plne sústrediť na Vaše podnikanie.

  • Priebežne Vás v našich Tax News budeme informovať o novinkách a zmenách a budeme Vás kontaktovať, pokiaľ sa Vás zmeny budú týkať.
  • Aktívne Vás budeme podporovať v každej situácii v rámci našich ročných daňových previerok /up-date.
  • Zastúpime Vás pri všetkých druhoch daňových kontrol.
  • Vyhotovíme Vám potrebné priznania, zabezpečíme požadované registrácie a iné, dohliadneme na dodržiavanie príslušných daňových zákonov.
  • Podporíme Vaše plány a myšlienky, nájdeme pre Vás optimálne riešenie z jednej ruky, aj pri cezhraničných aktivitách.

Need help?

Contact us!