Nachádzate sa tu

Plánovanie A RozpoČtovanie

  • Opäť nastal čas rozpočtovania a plánovania?
  • Alebo vnímate postupné znižovanie výnosov ako predzvesť prichádzajúcej krízy?
  • Prípadne sa už musíte zaoberať s negatívnym vlastným kapitálom?

Rozpočtovanie je základom každej ekonomiky, okrem iného aj zákonom stanovená povinnosť pre vedenie spoločnosti a podkladom pre ocenenie podnikania.

Priebežne pripravujeme plne integrované rozpočty na žiadosť koncernov, pre potreby poradcov pri sanácii, ale aj na podporu rozhodovania vedenia spoločnosti v prípade potreby prognóz na ďalšie trvanie podnikania.

S pomocou zodpovedajúcich nástrojov (napr. Prevero) viete rýchlo posúdiť situáciu Vašej spoločnosti v oblasti likvidity a prípadné požiadavky na financovanie na základe Vami zhotovenej a – pokiaľ by ste požadovali – našimi partnermi overenej výsledovky.

Need help?

Contact us!