Nachádzate sa tu

Rozpočtovanie

Rozpočtovanie

Poskytneme Vám podporu pri ročnom zostavovaní rozpočtu a podľa Vašich požiadaviek a potrieb koncernu pre Vás vypracujeme skupinové reporty a hlásenia za konkrétne účtovné obdobie. Pre tieto účely sú výnosové a nákladové účty štruktúrované v súlade s požiadavkami na rozpočtovania (napríklad podľa oblasti obchodných činností, projektov, ...) a podľa daných skutočností v príslušnom odvetví. Plánovanie cash-flow a spracovanie výkazov je obzvlášť dôležité pre posúdenie finančnej situácie a často dôležité aj pre rokovania s bankami. Pri plánovaní objemu, cien a štruktúry nákladov používame softvér pre rozpočtovanie Professional Planner.

Reporting, controlling

Priebežným porovnávaním plánovaných čísel so skutočne dosiahnutými stavmi získava obchodné vedenie spoločnosti dôležitý podklad pre riadenie podniku. Údaje pre mesačné alebo štvrťročné hodnotenia importujeme z nášho účtovníctva podľa možností elektronicky priamo do plánovacieho softvéru.

Need help?

Contact us!