Nachádzate sa tu

Kvalita

Najväčší dôraz na kvalitu našich služieb kladieme my sami

4 oči vidia viac ako 2

V predchádzajúcich rokoch sa nároky na služby ekonomicko-poradenských spoločností dramaticky zmenili, a to najmä v dôsledku demografických zmien, konkurenčnej situácie a technologického vývoja internetu, a s tým ruka v ruke idúcej dostupnosti ale aj rôznorodosti dostupných informácií. Všetci sme sa ako klienti stali náročnejšími, flexibilnejšími a zároveň prístupnejšími zmene.

Stojíme pri svojich klientoch a záleží nám na pevnom partnerskom vzťahu. Vieme, že naši klienti sa na naše stanoviská, závery a posudky potrebujú spoľahnúť, a to aj v medzinárodnom meradle. Preto kladieme na kvalitu nami poskytovaných služieb vysoké nároky.

Základným oporným stĺpom nášho manažmentu kvality je „Princíp 4 očí“. Na základe tohto princípu si môžeme dovoliť realizovať zákazy na vysokej kvalitatívnej úrovni. Odborná korešpondencia vyhotovená jedným spolupracovníkom je preto vždy revidovaná iným spolupracovníkom.

Obzvlášť pri riešení situácií, ktoré prekračujú hranice štátov, je dôležité, aby boli informácie overené expertmi tej krajiny, z ktorej vychádzajú. Stanoviská, posudky, odvolávky a pod. podliehajú odbornej výmene názorov a skúseností na základe kvalitatívneho obehu, ktorý zabezpečuje správnosť právneho posúdenia. Pritom sú naše pracovné postupy nastavené tak, aby „Princíp 4 očí“ výrazne nepredlžoval čas vyhotovenia finálneho dokumentu. Predsa len – kvalita si vyžaduje čas.

A kým ostatní o tom iba hovoria, my sme si stanovili prísnu povinnosť zvyšovania kvalifikácie: v závislosti od odbornej kvalifikácie našich spolupracovníkov sa venujeme ich doškoľovaniu v rozsahu aspoň 40 hodín ročne.

V dynamickom prostredí sú riešenia úloh v časovej tiesni stále častejšie: pomocou Know-How a zvyšovania efektivity pri Fast Close, Hard Close, Rollforward atď. spolu s uplatnením už niekoľkých rokov používanými systémami vnútornej kontroly môžeme eliminovať úzke miesta a zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých lehôt.

Spokojnosť našich klientov je pre nás najvyššou prioritou. Pokiaľ boli s našimi službami spokojní, odporučili nás ďalej.

Need help?

Contact us!