You are here

Kvalita

4 oči jsou lepší než 2

4 oči jsou lepší než 2

V minulých letech se požadavky na účetní a daňově poradenské společnosti v důsledku demografických změn, hospodářské soutěže a technologického rozvoje internetu a s tím ruku v ruce spojené dostupnosti a rozmanitosti informací dramaticky změnily. My všichni jsme nyní více vybíraví, flexibilnější a připraveni ke změnám.

Vážíme si našich klientů a trvalých klientských vztahů. Také si uvědomujeme, že se naši klienti chtějí a v mezinárodním prostředí se také často musí spolehnout na naše stanoviska, účetní závěrky, revize apod. S tím jsou spojené vysoké požadavky na kvalitu.

Významným opěrným pilířem je pro náš management kvality zásada čtyř očí. Tento princip nám dovoluje provádět zakázky na vysoké úrovni. Každá odborná korespondence je jedním pracovníkem vyhotovena a druhým zkontrolovaná.

Zvláště u přeshraničních otázek je důležité, aby v té zemi, kde vyvstanou, bylo jejich zpracování ještě zkontrolováno odborníky. K zajištění správnosti stanovisek, revizí, odvolání apod. probíhá cyklus kvality na základě výměny odborných informací. Přitom jsou naše pracovní postupy řešeny tak, že zásada čtyř očí neovlivňuje významně dobu vyhotovení. Zajištění kvality potřebuje přesto čas. 

A zatímco ostatní o tom jen hovoří, klademe si přísné požadavky na další vzdělávání: naši pracovníci musí podle odborné kvalifikace prokázat minimálně 40 hodin času ročně stráveného dalším vzděláváním.

dynamickém prostředí nesmí být ovšem žádný termín překážkou: uplatněním našeho know-how a zvýšením efektivity při Fast Close, Hard Close závěrce, Rollforward apod. spolu s využitím dlouhodobě vytvářených systémů checklist můžeme zmírnit vyhrocené situace a zajistit dodržení termínu.

Spokojenost našich klientů je pro nás největší prioritou. Když budete spokojeni, doporučíte nás dále.

Need help?

Contact us!