Společné řešení

Chceme, aby naši zákazníci získali jedno společné řešení. V tomto smyslu se považujeme za všestranné odborníky v našich speciálních oborech. 

Pro odborné oblasti, které náš tým nezastřešuje, a pro odborné znalosti z jiných odvětví dokoupíme speciální know-how a zákazníkovi předáme odsouhlasené návrhy řešení.

Osobní nasazení

Je pro nás důležité, že naši pracovníci vnímají přidělený mandát jako osobní výzvu. Nechápeme naše klienty pouze jako firmu zadavatele, ale i jako konkrétní kontaktní osobu ve firmě klienta, které chceme poskytnout podporu v jeho pracovním prostředí. 

Od našich pracovníků můžete očekávat plné nasazení pro věc, spolehlivost a nejvyšší nároky na kvalitu.;

Síť a komunikace

Pro FALCON je charakteristická vysoká míra propojení při spolupráci s klienty, se zahraničními společnostmi a jinými odborníky (např. právníci, firemní poradci, správci nemovitostí,…).

Díky našemu osobně zaměřenému přístupu jsou vysoké komunikativní schopnosti nezbytným předpokladem pro běžné jednání s našimi kontaktními osobami na straně klienta, s našimi zahraničními kolegy v rámci FALCON skupiny i jinými odborníky.

Integrita

Při poskytování našich služeb využíváme dané možnosti při dodržení etických, morálních a mravních zásad a stojíme si za nimi.

 

ALLINIAL GLOBAL

 

FAL-CON HOLDING GmbH Steuerberatungsgesellschaft and its affiliates are independent members of ALLINIAL GLOBAL ®; ALLINIAL GLOBAL is a registered service mark of The 2019 Allinial Global Intellectual Property Trust in the U.S. and other countries.

Need help?

Contact us!