Společné řešení

Chceme, aby naši zákazníci získali jedno společné řešení. V tomto smyslu se považujeme za všestranné odborníky v našich speciálních oborech. 

Pro odborné oblasti, které náš tým nezastřešuje, a pro odborné znalosti z jiných odvětví dokoupíme speciální know-how a zákazníkovi předáme odsouhlasené návrhy řešení.

Osobní nasazení

Je pro nás důležité, že naši pracovníci vnímají přidělený mandát jako osobní výzvu. Nechápeme naše klienty pouze jako firmu zadavatele, ale i jako konkrétní kontaktní osobu ve firmě klienta, které chceme poskytnout podporu v jeho pracovním prostředí. 

Od našich pracovníků můžete očekávat plné nasazení pro věc, spolehlivost a nejvyšší nároky na kvalitu.;

Síť a komunikace

Pro FALCON je charakteristická vysoká míra propojení při spolupráci s klienty, se zahraničními společnostmi a jinými odborníky (např. právníci, firemní poradci, správci nemovitostí,…).

Díky našemu osobně zaměřenému přístupu jsou vysoké komunikativní schopnosti nezbytným předpokladem pro běžné jednání s našimi kontaktními osobami na straně klienta, s našimi zahraničními kolegy v rámci FALCON skupiny i jinými odborníky.

Integrita

Při poskytování našich služeb využíváme dané možnosti při dodržení etických, morálních a mravních zásad a stojíme si za nimi.

 

TGS Global Network Logo
Přidali jsme se k TGS Global, abychom byli k dispozici také pro zákazníky za hranicemi zemí, v kterých působíme Rakousko – Maďarsko- Slovensko- Česká Republika: Naše společnosti v Rakousku (Vídeň), Maďarsko (Budapest), na Slovensku (Bratislava) a v České Republice (Praha) se připojily k TGS Global Network.

 

What's hot!

TGS EMEA Conference 2017

FALCON is pleased to host the TGS EMEA Conference 2017 in Vienna.
Fugabgabe air transport levy flight tax

Flugabgabe

Flugabgabe jetzt auch in Österreich

Need help?

Contact us!