You are here

Povinný audit versus povinné ověření

Místní obchodní právo stanoví pro podniky s určitou velikostí povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Provádíme – lokálně rozdílné - jak povinné tak dobrovolné ověření účetní závěrky.

 

Need help?

Contact us!