You are here

Dobrovolný audit

voluntary audit

Ne všechny účetní závěrky podléhají povinnému auditu. K posílení důvěryhodnosti informací získaných z účetní závěrky existuje možnost nechat ji auditorem kriticky zhodnotit.

Nabízíme toto všem malým společnostem, které nemají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky, např. které nemají žádnou identitu mezi akcionáři a vedením koncernu, jak je obvyklé v koncernových strukturách. 

Need help?

Contact us!