You are here

Limited Reviews

K posílení důvěry v účetní závěrky je možné, aby bylo auditory provedeno vyhodnocení na základě ověření věrohodnosti: auditorským posouzením lze zvýšit věrohodnost získaných informací z účetní závěrky, přičemž se ale upouští od vyjádření auditorského výroku bez výhrad, jež poskytuje dostatečnou jistotu ohledně roční účetní závěrky. Auditorské posouzení tedy není ověření účetní závěrky, nýbrž kritické zhodnocení závěrky popř. výroční zprávy na základě věrohodného posouzení.

Need help?

Contact us!