You are here

Globální síť

Přidali jsme se k TGS Global, abychom byli k dispozici také pro zákazníky za hranicemi zemí, v kterých působíme Rakousko – Maďarsko- Slovensko- Česká Republika: Naše společnosti v Rakousku (Vídeň), Maďarsko (Budapest), na Slovensku (Bratislava) a v České Republice (Praha) se připojily k TGS Global Network. Skupina FALCON je rovněž členem v Audit Network Hungary, členské společnosti TGS Global v Maďarsku.

Proč TGS Global?

TGS se řadí mezi 20 nejlepších mezinárodních sítí.

TGS je dynamická, globální síť nezávislých firem, specializující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví, auditů, daňového poradenství, firemního poradenství a právního poradenství. Přeshraniční nabídka služeb TGS, podnikatelský přístup, odborné znalosti jsou určené v první řadě pro podporu malých a středně velkých podniků nebo organizací podobného rozsahu, ať už s existujícím nebo plánovaným mezinárodním působením.

Veškeré členské firmy TGS jsou nezávislé a majetkově nepropojené a sdílí podnikatelský přístup k jejich vlastnímu podnikání a podnikání svých klientů.

Všechny členské firmy TGS mají společný závazek dosahování nejvyšší úrovně odborných znalostí a standardů.

Řešení šitá na míru

TGS si stejně jako FALCON uvědomuje, že každý klient je výjimečný („there is no business like your business“). Proto jsou řešení zaměřená na úsporu nákladů šitá na míru s ohledem na individuální požadavky našich klientů.

 

 

FAL-CON Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft (včetně všech svých partnerských společností jako "FALCON skupina") je nezávislým členem TGS Network Limited, která je mezinárodní sítí profesionálních ekonomických poradců.  FALCON skupina je samostatným a od TGS Network Limited a ostatních členských firem sítě TGS nezávislým právním subjektem a je výhradně zodpovědná za práci, kterou vykonává, a za služby, které poskytuje svým klientům. TGS Network Limited a ostatní členové sítě TGS nenesou žádnou odpovědnost a neručí za činnost nebo prohlášení FALCON skupiny. FALCON skupina nenese žádnou zodpovědnost a neručí za činnost nebo prohlášení ostatních členů sítě.

 

FAL-CON HOLDING GmbH Steuerberatungsgesellschaft and its affiliates are independent members of tgs global network limited, an international network of professional business advisors.