You are here

Due Diligence (audit při pořízení)

Due Diligence Immobilien

Prověrka podniků

Náš tým je často pověřen prověrkou podniků při jejich pořízení, většinou před uzavřením obchodní transakce (Pre-acquisition Due Diligence Review). Přitom zohledňujeme aktuální okolnosti v konkrétním cílovém podniku (Target) a tvoříme po odsouhlasení se zadavatelem hlavní body pro hospodářské analýzy. Pro posouzení účelnosti plánované podnikové transakce prověřujeme pak zvláště také obchodní postupy a hospodářské poměry specifické pro to dané odvětví v cílovém podniku.

Tyto činnosti provádíme běžně přeshraničně v sousedních státech.

 

Need help?

Contact us!