You are here

Transakce

Structuring Mergers & Acquisition

Poradenská činnost

  • Expandujete a plánujete akvizici podniku, části podniku nebo nemovitosti?
  • Provádíte restrukturalizaci a chystáte odštěpení od podniku, částí podniku nebo nemovitostí?
  • Hledáte zkušeného partnera, který Vám poskytne podporu při konceptu restrukturalizace?
  • Nechcete jednat sami se smluvními partnery a financující bankou?
  • Musíte vylepšit Váš pracovní kapitál?

Akvizice, spin-Out, fúze, prodej nebo restrukturalizace: Transakce patří mnohdy k vývoji podnikatelské činnosti.  Komplexnost těchto procesů, transakcí a restrukturalizací v sobě skrývá občas velká rizika.

V úzké spolupráci s právníky a jinými poradci Vám náš tým specialistů poskytne podporu při vytvoření konceptu, provádění a péči při realizaci transakcí, samozřejmě také přeshraničně.

 

Odborné poradenství při podnikových transakcích

Spolupracujeme s podnikateli během celého procesu prodeje nebo pořízení podniku od zahájení prvních rozhovorů, přes vyhotovení prohlášení o záměru (Letter of Intent – LOI) až po ekonomické poradenství při vedení konkrétního jednání nebo účasti na jednáních s (financujícími) bankami, smluvními partnery a právními zástupci. Přitom se úzce domlouváme s právními zástupci a ostatními poradci klienta. Kromě toho provádíme často poradenství při daňovém a účetním strukturování a realizaci podnikových transakcí. 

Need help?

Contact us!