Riešenia z jednej ruky

Našim klientom sa snažíme poskytovať riešenia z jednej ruky (one-stop riešenia). V tomto smere sa považujeme za všestranných odborníkov v našich ťažiskových oblastiach.

Pre odborné oblasti, ktoré náš tím nezastrešuje, a pre odborné znalosti z iných odvetví dokážeme získať špeciálne know-how a zákazníkovi tak odovzdať odsúhlasené návrhy riešení.

Osobné nasadenie

Je pre nás dôležité, aby všetci členovia nášho tímu vnímali pridelený mandát ako osobnú výzvu. Nielen spoločnosti, ktoré nás poverili svojím zastupovaním, ale aj jednotlivé kontaktné osoby nášho obchodného partnera považujeme za našich klientov a máme záujem podporovať ich v danom pracovnom prostredí.

Od našich pracovníkov očakávajte vždy iba plné nasadenie pre riešenie Vašich záležitostí, spoľahlivosť a najvyššie nároky na poskytovanú kvalitu služieb.

Sieťové prepojenie a komunikácia

FALCON charakterizuje vysoká miera integrácie pri spolupráci s klientmi, zahraničnými spoločnosťami a ďalšími profesiami (napr. právnikmi, poradcami v podnikaní, správcami nehnuteľností).

Vďaka nášmu osobnému prístupu je vysoká úroveň komunikačných zručností našich zamestnancov nevyhnutným predpokladom pre bežnú i odbornú komunikáciu s kontaktnými osobami na strane klienta, s kolegami z FALCON tímu v iných krajinách, ale aj so špecialistami z iných oblastí.

Integrita

Pri poskytovaní našich služieb využívame všetky dostupné možnosti pri dodržaní etických, morálnych a mravných zásad, za ktorými pevne stojíme.

ALLINIAL GLOBAL

 

FAL-CON HOLDING GmbH Steuerberatungsgesellschaft and its affiliates are independent members of ALLINIAL GLOBAL ®; ALLINIAL GLOBAL is a registered service mark of The 2019 Allinial Global Intellectual Property Trust in the U.S. and other countries.

What's hot!

IRIS Global: Projekt Afrika - Zimpeto

Skupina FALCON podporila Detské centrum Zimpeto v Afrike.

Need help?

Contact us!